The3XK
Tag: [3XK] Web: Official website Fans: 5 Created: 2012-06-05

Platoon Presentation

We are a mainly Polish team (expemptions allowed) of people who are, were or would like to be in a Polish Gaming Group called The3XK. Everyone is a soldier of their life's - The3XK
---------------------------------
Jesteśmy głownie Polską grupą (wyjątki dozwolone) ludzi którzy są, byli lub chcą być w Polskiej Społeczności Gier komputerowych o nazwie The3XK. Każdy jest żołnierzem własnego życia - The3XK
 

Platoon feed

There are no more events to show