Ghost Warriors
Tag: [Gw] Fans: 12 Created: 2012-10-27
Founder
Leader
Leader
Leader
Leader
Leader
Leader
Leader

Platoon Presentation

Hello everyone, this is your platoon, just friends, nothing leader.
 

Platoon feed

 • falcondor wrote on the wall for Ghost Warriors:
  Привет всем, я прошу прощения за мой долгого отсутствия , я вернулся в настоящее время и в будущем я возьму свое время . Знайте, что я пропустил , вы все , кому не лень , и у меня возникло желание встретиться с Вами . Хотя виртуальный , я лично знаю , некоторые из вас , вы всегда мои верные друзья . Дэвид
 • falcondor wrote on the wall for Ghost Warriors:
  ciao a tutti, mi scuso per questa mia lunga assenza, adesso sono tornato ed in futuro mi prenderò il mio tempo. Sappiate che mi siete mancati tutti indistintamente ed avevo il desiderio di incontrarvi. Anche se virtuali, conosco personalmente solo alcuni di voi, siete sempre i miei leali amici. Davide
 • falcondor wrote on the wall for Ghost Warriors:
  Hello everyone , I apologize for my long absence, I'm back now and in the future I will take my time . Know that I missed you all and sundry and I had the desire to meet you . Although virtual , I personally know some of you , you are always my loyal friends . David
 • falcondor wrote on the wall for Ghost Warriors:
  Witam wszystkich , przepraszam za moją długą nieobecność , wracam teraz i w przyszłości wezmę mój czas . Wiem, że brakowało mi pan wszem i wobec, i miałem chęć poznać. Choć wirtualne, ja osobiście znam niektórych z was , zawsze moi wierni przyjaciele . David
 • falcondor wrote on the wall for Ghost Warriors:
  hi all friends..............................................go back
  tded72 infine ! :)
  6 years ago
 • PENTAGRAM2002 joined the platoon Ghost Warriors
 • falcondor wrote on the wall for Ghost Warriors:
  Hello everyone , another friend , corrado68 , it was added to our platoon
 • KSIOajidebitHD was kicked from platoon Ghost Warriors.