ČSĽA - 2. rota
Tag: [UK59] Web: Official website Fans: 3 Created: 2013-10-14

Platoon Presentation

========================================================================================

ČESKOSLOVENSKÁ ĽUDOVÁ ARMÁDA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Československí bratia, súdruhovia a súdružky,

imperialistické lamy ohrozujú našu socialistickú vlasť, chopme sa preto päťdesiatosmičiek a poďme spoločne owniť noobov na servery, aby sme zastavili túto inváziu M320 lám, RPG on infantry noobov a USAS kids!
Bojujme na Karkande, Ománe či Caspiane, aby sa tento noobizmus už ďalej nešíril ako mor!
Zničme hniezda odporu na eskalátoroch Metra, aby tam už nikdy viac nestáli lamy obložené ammoboxami, a s M320 nespamovali našich bratov!
Raz a navždy vyžeňme kemperov z ich krysích dier v kontajneroch na Kanáloch!

Nasadiť bajonety, jednotlivými ranami, na spodný okraj terča, páliť!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účelom tejto čaty je vzdať hold našej dávnej armáde, tak i autorom skvelej modifikácie istej hry, ktorá nám tieto časy úžasne priblížila.
Ďakujeme.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vstup absolútne voľný.
========================================================================================
 

Platoon feed

There are no more events to show