palpoland

Latest login: Poland Poland

Presentation

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana"
-Napoleon Bonaparte
-Administracja --- polskaligabattlefield.pl ---
This is currently hidden by the user.